>> Poskytujeme právne služby vo veciach starobných a predčasných starobných dôchodkov v sporoch tzv. "federálnych dôchodcov".

 

>> Ak ste ku dňu 31.12.1992 mali zamestnávateľa so sídlom v Českej republike, hoci Vaše pracovisko bolo na území Slovenskej republiky, vzťahuje sa na Vaše dôchodkové nároky režim Zmluvy o sociálnom zabezpečení uzatvorenej v súvislosti s rozdelením ČSFR v roku 1993 medzi jej nástupníckymi štátmi - Českou republikou a Slovenskou republikou.

 

>> Z tohto titulu Vám budú priznané dva dôchodky - zo SR aj ČR, ktorých výška v súčte bude pravdepodobne nižsia ako dôchodok, na ktorý by ste mali nárok, ak by ste ku dňu 31.12.1992 mali zamestnávateľa so sídlom v Slovenskej republike.

 

>> Otázkou diskriminácie takýchto tzv. "federálnych dôchodcov" sa zaoberáme viac ako 8 rokov.

 

>> Ak sa Vás uvedená problematika týka a chcete sa poradiť, neváhajte nás kontaktovať.

 

>> Ohľadom "federálnych dôchodkov" spolupracujeme s občianskym združením "Dôchodok SkCz o.z."

 

 

<< návrat