>> zastupovanie v sporoch s cudzím prvkom ( spory medzi slovenským občanom a cudzím štátnym príslušníkom, spory medzi slovenským podnikateľským subjektom a zahraničnou firmou )

 

>> koncipovanie a pripomienkovanie dokumentov (najmä zmlúv) s cudzím prvkom

 

>> právne poradenstvo v právnych oblastiach upravených právom EÚ

 

 

<< návrat