>> Dňa 1.1.2016 nadobudne účinnosť novela Zákona o rodine uskutočnená zákonom č. 175/2015 Z.z.

 

>> Predmetná novela okrem iného reaguje na stav, kedy vzrastá počet detí narodených nezosobášeným dvojiciam. Podľa doterajších ustanovení Zákona o rodine, možu v prípade rozvodu manželstva rodičov dieťaťa žiadať starí rodičia o úpravu styku s vnúčatami súdnou cestou. Novela priznáva možnosť súdnej úpravy styku starých rodičov, prípadne iných blízkych osôb s dieťaťom po rozchode nezosobášeného páru.

 

>> Novela tiež upravuje postup súdu v prípade, ak dieťa príde o biologických rodičov, novým spôsobom upravuje zapretie otcovstva (manželovi, ktorý sa dozvedel, že nie je otcom dieťaťa, sa umožňuje zapretie otcovstva v 3-ročnej lehote, odkedy sa hodnoverne dozvedel o skutočnostiach spochybňujúcich jeho otcovstvo).

 

>> Zmena sa dotkne aj utajených pôrodov (žena po utajenom pôrode bude mať k dispozícií 2 mesiace na zmenu svojho rozhodnutia namiesto doterajších 6 týždňov).

 

 

<< návrat