>> právne poradenstvo v oblasti rodinného práva

 

>> príprava návrhov a iných podaní

 

>> zastupovanie v rozvodovom konaní a konaniach o úpravu rodičovských práv a povinností (výživné, úprava styku s maloletými deťmi, zverenie dieťaťa do výchovy)

 

>> vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 

>> zabezpečovanie a spisovanie rodičovských dohôd

 

>> určenie, zapretie otcovstva

 

 

<< návrat