>> kompletné riešenie právnych vzťahov súvisiacich s prevádzkovaním športových klubov, športových oddielov (najmä príprava dokumentácie k založeniu športových klubov, zastupovanie klubov v licenčnom konaní pred národnými resp. regionálnymi športovými zväzmi, zastupovanie v iných konaniach pred orgánmi športových zväzov v zmysle interných zväzových noriem, zastupovanie klubov pred arbitrážnymi športovými súdmi, všeobecnými súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, riešenie zmluvných vzťahov s obchodnými, reklamnými partnermi klubov, riešenie pracovnoprávnych vzťahov, príprava profesionálnych alebo amatérskych zmlúv medzi klubmi a športovcami, príprava prestupových zmlúv, zmlúv o hosťovaní a iných zmlúv medzi klubmi navzájom)

 

>> poskytovanie právneho poradenstva športovcom pri uzatváraní profesionálnych alebo amatérskych športových zmlúv, príprava športových zmlúv

 

>> zastupovanie športovcov pred orgánmi národných alebo regionálnych športových zväzov

 

>> zastupovanie športovcov v súdnych, rozhodcovských alebo arbitrážnych konaniach v sporoch zo športových zmlúv

 

 

<< návrat