>> zastupovanie pred ústrednými a miestnymi orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy

 

>> zastupovanie v katastrálnych a stavebných konaniach

 

>> zastupovanie v priestupkovom konaní

 

>> preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdom

 

>> právne poradenstvo v oblasti správneho práva

 

>> dôchodkové právo, zastupovanie v sporoch so Sociálnou poisťovňou, najmä zastupovanie tzv. federálnych dôchodcov v sporoch o starobné dôchodky

 

 

<< návrat